Trần, Q. D. và Nguyễn, Ảnh S. (2024) “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9205.