Đỗ, A. T. và Nguyễn, Đình L. (2024) “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ENZALUTAMIDE TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9208.