Trần, T. L., Đinh, T. Y. và Lê, T. V. (2024) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9210.