Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. S. và Đào, V. L. (2024) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ U DƯỚI NIÊM MẠC DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9214.