Nguyễn, T. X., Nguyễn, V. T. và Phạm, Q. T. (2024) “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP VỚI ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRƯỚC VÀ SAU CUỘC LỌC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9216.