Lê, T. V., Lê, Q. H., Nguyễn, X. T., Quản, T. T. và Hoàng, T. L. (2024) “BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA THAI PHỤ NHIỄM VIRUS HERPES SIMPLEX SINH TẠI KHOA SẢN NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9218.