Trần, T. T. H. và Nguyễn, T. B. (2024) “NGHIÊN CỨU GÁNH NẶNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PARKINSON THỂ CỨNG GIAI ĐOẠN III, IV, V”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9219.