Bùi, N. Q., Vũ, T. H., Nguyễn, T. H. và Tạ, A. T. (2024) “NHẬN XÉT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHI TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9222.