Thịnh, T., Nguyễn, T. T. H., Vương, T. T. U. và Nguyễn, H. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG XƯƠNG MÀO CHẬU TỰ THÂN CHO BỆNH NHÂN SAU DI CHỨNG CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9223.