Nguyễn, H. và Đỗ, Đức M. (2024) “THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG TẮC RUỘT NON DO UNG THƯ XOANG LÊ DI CĂN PHỔI, GAN, RUỘT NON”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9224.