Vũ, V. C., Ngô, T. T., Võ , V. T., Đinh, T. H. và Phạm, H. P. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9229.