Nguyễn, T. P., Nguyễn, V. S., Nguyễn, H. P. và Lê, T. K. D. (2024) “ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SINH NON, TRẺ NHẸ CÂN SO VỚI TUỔI THAI TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9230.