Nguyễn, H. B., Nguyễn, C. T., Hồ, Ánh S. và Nguyễn, K. H. (2024) “CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LESBIAN VÀ GAY BẢN RÚT GỌN (ATLG-S) CỦA HEREK”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9232.