Hà, M. T. (2024) “ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9233.