Đỗ, V. T., Lê, Q. T., Ngô, T. T. D. và Lê, T. B. (2024) “TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9234.