Nguyễn, H. P. và Phùng, N. T. N. (2024) “PHƯƠNG THỨC VÀ BIẾN CHỨNG LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9237.