Đỗ, A. T. và Nguyễn, Đình L. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU ABIRATERONE ACETATE TỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9240.