Lê, D. L., Lê, T. T. H. và Nguyễn, D. L. (2024) “HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TÊ LIDOCAINE 2% TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9241.