Nguyễn, T. N., Phạm, D. D., Đỗ, H. H. và Nguyễn, D. H. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9560.