Lê, N. V., Trần, M. T. và Nguyễn, Q. N. (2024) “ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9562.