Phạm, T. A., Đặng, H. Q. và Trương, M. C. (2024) “KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN TRÁI THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9563.