Hoàng, M. N. (2024) “PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9565.