Nguyễn, T. P., Nguyễn, T. Đức và Dương, T. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMATINIB TRÊN BỆNH NHÂN U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA (GISTS) TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9567.