Hà, T. T. và Nguyễn, M. K. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH SIGN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9568.