Nguyễn, Q. Ân và Nguyễn, H. N. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ TẠI TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9571.