Lê, T. N. H., Trần, Đức H. và Lương, C. T. (2024) “KHẢO SÁT SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9573.