Phạm, V. K., Nguyễn, T. L., Nguyễn, V. A. và Lê, H. T. (2024) “ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CÁNH TAY CỔ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9577.