Đỗ, T. T. H., Lê, V. T. và Thân, T. T. (2024) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỤ THỂ ESTROGEN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9578.