Hoàng , M. N. và Trần, H. Q. (2024) “GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9579.