Trịnh , V. A., Vũ, H. A. và Phạm, T. T. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LIỀU THẤP TẠI BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9581.