Võ , N. N., Trần, H. T., Nguyễn, T. H. P., Vũ, Đình D., Thái, M. T. và Nguyễn, T. H. (2024) “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH CỦA MẪU SINH PHẨM HUYẾT HỌC TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9584.