Nguyễn, Q. T., Nguyễn, T. H. P., Mai, T. T., Mai, H. N. và Thái, K. M. (2024) “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9585.