Lương, T. Đạt, Nguyễn, T. Đạt, Trần, Q. L., Tạ, X. T., Nguyễn, S. C. và Thanh Tùng (2024) “NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9586.