Trần, V. Đồng, Nguyễn, V. C. và Nguyễn, A. T. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9587.