Phạm, T. N. N., Nguyễn, T. Y. C. và Trương, T. B. V. (2024) “MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GRAM ÂM THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2019 – 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9589.