Lê, P. A., Hà, H. H. K., Khúc, T. H. H. và Phạm, T. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9592.