Phạm, T. A. và Trương, M. C. (2024) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9593.