Phạm, V. N. D., Uông, N. N., Nguyễn, T. C., Trần, A. T. và Phạm, Đắc Q. (2024) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH THANH HÓA NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9594.