Đỗ, Đức T., Phạm, N. T. và Trần, M. T. (2024) “ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9596.