Nguyễn, T. K. V. và Nguyễn, T. H. N. (2024) “TỈ LỆ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ ESCHERICHIA COLI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9597.