Nguyễn, T. H., Trịnh , T. H. N., Lê, K. M., Lê, K. M., Nguyễn, T. C. và Nguyễn, T. K. O. (2024) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỆNH VIÊM PHỔI CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9598.