Nguyễn, T. N. Q. (2024) “PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CATHETER Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9599.