Phan, T. H. T., Trần, T. N., Lê, T. T., Ngư, D. S. và Nguyễn, T. T. H. (2024) “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9601.