Nguyễn, M. N., Đỗ, T. A., Nguyễn, V. T., Nguyễn, M. H., Đinh, T. T. H. và Hoàng, V. T. (2024) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9603.