Nguyễn, Q. V., Nguyễn, V. T. và Trần, Đức H. (2024) “BIẾN ĐỔI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU VÀ SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9611.