Phạm, V. K., Trần, T. T. V., Nguyễn, V. A., Mai, Q. D. và Nguyễn, T. N. (2024) “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ‘CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9612.