Nguyễn, Q. T., Nguyễn, K. H., Tôn, T. V. và Vũ, T. T. (2024) “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9613.