Nguyễn, V. L. và Nguyễn, N. G. (2024) “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỐI GÂN ACHILLES BẰNG KỸ THUẬT NỐI GÂN VỚI ĐƯỜNG MỔ THÔNG THƯỜNG VÀ ĐƯỜNG MỔ NHỎ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9617.