Nguyễn, T. T., Phạm, N. H. và Lê, N. T. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9780.