Nguyễn, T. P., Trịnh , V. T. và Đặng, Q. Ái (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9783.